Overslaan en naar de inhoud gaan
Whole body EMS

Voorzorgsmaatregelen bij een EMS Training

Wanneer je kiest voor full body EMS, dan moet je - net als bij elk ander medisch hulpmiddel - een aantal voorzorgsmaatregelen nemen. Het naleven van de veiligheidsinstructies is van doorslaggevend belang om veilig met EMS te trainen.

Voorzorgsmaatregelen voor de full body EMS-training

Bijna iedereen kan een EMS Training volgen. Er zijn echter ook veiligheidsinstructies en voorzorgsmaatregelen die moeten worden opgevolgd. Bij StimaWELL® EMS produceren wij onze EMS-producten onder continue kwaliteitscontroles. Niettemin moeten altijd enkele veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen. Een aandoening of stoornis kan wijzen op een ernstige ziekte. In geval van twijfel moeten gebruikers hun arts raadplegen voordat ze EMS gebruiken.

Lees aandachtig de instructies voor het gebruik van EMS-apparaten

 • StimaWELL® EMS mag alleen worden gebruikt met originele accessoires.
 • Houd water en andere vloeistoffen uit de buurt van het StimaWELL® EMS-apparaat. De elektroden van het stimulaiepak kunnen worden bevochtigd met water.
 • Gebruik StimaWELL® EMS nooit als deze defect of beschadigd is.
 • StimaWELL® EMS mag niet gelijktijdig worden gebruikt met hoogfrequente apparaten, zoals mobiele telefoons, omdat dit interacties kan veroorzaken tussen het elektromagnetische veld van het apparaat en de StimaWELL® EMS.
 • StimaWELL® EMS mag slechts door één gebruiker tegelijk worden gebruikt.
 • Laat het StimaWELL® EMS-apparaat niet vallen, behandel het op de juiste manier, stel het niet bloot aan extreme temperaturen of hoge luchtvochtigheid (alleen gebruiken bij temperaturen tussen 10 °C en 40 °C en een relatieve vochtigheid onder 90%).
 • Bewaar het StimaWELL® EMS-apparaat indien nodig in de originele verpakking om ervoor te zorgen dat het vrij blijft van schade, viezigheid, etc.
 • Zorg ervoor dat scherpe voorwerpen niet kunnen binnendringen in het StimaWELL® EMS-elektrodepak of de verbindingskabel.
 • Gebruik het StimaWELL® EMS-elektrodepak alleen met het StimaWELL® EMS-apparaat.
 • Wanneer je de positie van het StimaWELL® EMS-apparaat wilt wijzigen (bijvoorbeeld ergens anders neerzetten), beëindig dan eerst de training, schakel het apparaat uit en verwijder de verbindingsstekker tussen het StimaWELL® EMS-pak en het StimaWELL® EMS-apparaat.
 • Het gebruik van de elektrode-oppervlakken in de buurt van de borst kan het risico op ventriculaire fibrillatie (hartritmestoornissen) vergroten.
 • Werking van een ME-apparaat voor kortegolf- of microgolftherapie in de directe omgeving (bijvoorbeeld 1 meter) van het stimulatieapparaat kan fluctuaties in de uitgangswaarden veroorzaken.
 • Stroomdichtheden boven 2 mA / cm2 over alle elektrodeoppervlakken kunnen verhoogde aandacht van de gebruiker vereisen.
 • De behandeling met EMS mag niet worden aangebracht over of door het hoofd, direct op de ogen, onder de lippen van de mond en/of aan de voorkant van de nek (m.n. in de buurt de halsslagader). Daarnaast mogen de elektrodeoppervlakken niet kruislings op de borst en bovenrug of het hart worden aangebracht.

Contra-indicaties voor StimaWELL® EMS

In de volgende gevallen mag de StimaWELL® EMS niet worden gebruikt of mag deze alleen worden gebruikt alleen na het raadplegen van een arts:

 • Wanneer sprake is van elektronische implantaten zoals pacemakers of hartpompen.
 • Wanneer sprake is van coronaire stents.
 • Wanneer sprake is van cosmetische implantaten (zoals borstimplantaten) in het gebied waar de elektroden worden geplaatst;
 • Bij hartritmestoornissen.
 • Tijdens de zwangerschap.
 • Bij epilepsie.
 • Bij open huidziekten en wonden in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.
 • Bij nog niet geheelde operatieve ingrepen in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.
 • Bij ontstekingsziekten in het gebied waar de elektroden worden geplaatst, bijvoorbeeld bij een ontsteking van de tussenwervelschijven, botten, bloedvaten en zachte weefsels.
 • In het geval van kwaadaardige ziekten in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.
 • In het geval van een nieuwe hernia of andere instabiliteiten zoals fracturen (zoals lies- of navelbreuken) in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.
 • Bij nog niet geheelde botbreuken in het gebied waar de elektroden worden geplaatst.
 • In het geval van bloedstolsels (trombose).
 • Wanneer sprake is van botaandoeningen in het gebied waar de elektroden worden geplaatst, die gepaard gaan met een verhoogd risico op botbreuken, zoals osteoporose van hogere kwaliteit (botontkalking).
 • Wanneer sprake is van een verhoogd risico op bloedingen.
 • In geval van koorts en algemene aandoeningen die door inspanning kunnen verergeren.
 • Gebruikers die niet gezond zijn.
 • Gebruik bij kinderen of kinderen met beperkte communicatie of reactievermogen.

Bijwerkingen van StimaWELL® EMS

Als tijdens of na de training bijwerkingen optreden, raadpleeg dan eerst een arts voordat je start met een nieuwe trainingssessie. Mogelijke bijwerkingen zijn:

Fysieke reacties vanwege overbelasting

Full-body EMS training (FB-EMS) maakt het mogelijk om de spieren intensief te trainen. Zelfs gezonde en goed getrainde spieren kunnen snel hun trainingslimiet bereiken, vooral tijdens en na de eerste trainingssessies. Het resultaat kan spierpijn zijn; in zeldzame gevallen kan spierafbraak (rabdomyolyse) optreden. Het meest voorkomende gevolg van overbelasting is spierpijn. Met een zeer zware training is ook irritatie of beschadiging van ligamenten, pezen, gewrichten en botten mogelijk.

Wanneer de spieren worden belast, dan worden enzymen (bijvoorbeeld creatinekinase) en eiwitten (bijvoorbeeld myoglobuline) vrijgegeven. Wanneer de spieren (zeer) zwaar belast worden of wanneer sprake is van spierafbraak, dan kan dit deze afgifte van stoffen in zo’n mate voorkomen die ook interne organen zoals de nieren worden beschadigd. Dit kan vooral gebeuren tijdens de eerste trainingssessies; wanneer regelmatig wordt getraind, dan neemt de afgifte van deze stoffen aanzienlijk af. Houd rekening met het volgende om schade aan spieren en gezondheid te voorkomen.

Tips om spieroverbelasting, spier- en gezondheidsschade te voorkomen bij full body EMS

Algemene informatie

 • De gebruiker moet zichzelf informeren over de risico’s en de mogelijke gevolgen van overtraining en overbelasting;
 • De gebruiker stelt de stimulatie-intensiteit in op een niveau dat comfortabel voelt en regelt deze verder in, indien nodig. Het is belangrijk om te weten dat de stroomintensiteit per mens en per situatie anders wordt waargenomen en dat deze van training tot training kan variëren. De stimulatie en de training mogen nooit pijnlijk zijn;
 • Stop het gebruik en vraag medisch advies in geval van ongemak of pijn tijdens of na elektrostimulatie van het hele lichaam;
 • Pijnlijke spieren na een training zijn een teken van overbelasting. Wanneer hiervan sprake is, dan moet je een lagere trainingsintensiteit en trainingsfrequentie instellen.

Voorafgaand aan de EMS-training

 • Train alleen met EMS als je je fit en uitgerust voelt.
 • Train niet met EMS als je koorts of een andere aandoening hebt waardoor jouw inspanningscapaciteit wordt beperkt. Wanneer sprake is van chronische, langdurigere ziekten, mag je pas starten met de training na het inwinnen van medisch advies én na goedkeuring van de training.
 • Neem de contra-indicaties en veiligheidsinstructies in de gebruiksaanwijzing van het EMS-apparaat in acht.
 • Vóór de EMS-training mogen geen medicijnen of stimulantia worden gebruikt;
 • Drink voor/tijdens de EMS-training twee glazen vloeistof, zoals water, om de nieractiviteit te ondersteunen.
 • Train niet met EMS op een lege maag, maar eet circa 1-2 uur voor de training een kleine maaltijd. Daarmee voorkom je dat bloedsuikerspiegel daalt.

EMS-training in de kennismakings-/gewenningsfase

 • Een EMS-training moet worden uitgevoerd volgens de instructies van een trainer die ervaring heeft met EMS voor het hele lichaam. Aan het begin van de training moeten de spieren (ook getrainde spieren!) voldoende tijd krijgen om aan de spanning te wennen. Vooral in de eerste twee sessies kan gedurende circa 10 minuten slechts een lichte training met korte spierspanningsfasen worden uitgevoerd. In deze training is geen sprake van volledige spierbelasting Langere programma’s die op het EMS-apparaat zijn voorgeprogrammeerd, moeten na deze tijd worden afgebroken.
 • In de volgende 8 EMS-trainingssessies kan de trainingsintensiteit langzaam worden verhoogd tot het beoogde trainingsniveau en een trainingsduur van 20 minuten.
 • Tijdens de training mag geen spierpijn optreden; je dient een permanente spanning van de spieren te vermijden. De training mag niet meer dan één keer per week plaatsvinden.
 • In geval van ongemak, malaise of spierpijn, moet de training worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.

EMS-training na de kennismakings-/gewenningsfase

 • De trainingstijd mag niet langer zijn dan 20 minuten per training. Tijdens de training mag geen spierpijn optreden; je dient een permanente spanning van de spieren te vermijden. Voor voldoende regeneratie is een pauze van minimaal vier dagen nodig voordat je begint aan een nieuwe EMS-sessie voor het hele lichaam.
 • In geval van ongemak, malaise of spierpijn, moet de training worden gestopt en moet medisch advies worden ingewonnen.

Na de EMS-training

 • Pijnlijke spieren na een training zijn een teken van overbelasting. Wanneer hiervan sprake is, dan moet je een lagere trainingsintensiteit en trainingsfrequentie instellen. In geval van twijfel en ingeval sprake is van andere symptomen die verband kunnen houden met EMS van het hele lichaam, dan moet medisch advies worden ingewonnen.
 • Drink voor/tijdens de EMS-training twee glazen vloeistof, zoals water, om de nieractiviteit te ondersteunen.

Huidreacties

Door de stroom of de incompatibiliteit van het elektrodemateriaal kan huidirritatie optreden. In geval van een huidreactie, stop het gebruik van het apparaat en raadpleeg een arts.

Heb je nog vragen? Deze kun je aan ons stellen via het contactformulier.